Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorČasto kladené Dotazy
Jak je zajištěna přilnavost hmoty k většinou dehtem napuštěnému a mastnými sazemi pokrytému povrchu zevnitř komínu?

Jsou nastaveny jasné podmínky, kdy je a kdy není možné provést renovaci komínu za pomoci vymazání a každá námi proškolená firma tato pravidla zná a přísně dodržuje. Pakliže je komín v takovém stavu, že např. dochází k prosakovaní dehtu, není renovace vymazáním možná. Chemické čištění není zapotřebí. K mechanickému odstranění dehtu, usazenin a vypraskaných spár používáme ohebný hřídel, který má rotační hlavu s řetízky, které odstraní hlavně staré pojivo (spáry) a také většinu dehtu z čel cihel.

Z tohoto pohledu mám obavy o životnost takové opravy a bojím se popraskání a odlupování hmoty po zahřátí, apod. Jaké skutečné životnosti lze dosáhnout a jaké zkušenosti již lze přímo referencí dokumentovat a dokázat

Scancoat (hmota) je speciálně vyvinutá směs v Dánsku, která se ve skandinávských zemích používá již více než 40 let. Jsou známy případy, kdy je komín po vymazání bez problému používán již více než 20 let bez dodatečných zásahů, probíhá u nich pouze běžné čištění. První komín byl v ČR vymazán v září roku 2011 přímo dánským technologem a do dnešního dne je “pod dozorem” autorizovaného revizního technika, který jej pravidelně čistí a kontroluje. Do komínu je připojena krbová vložka. Za více než rok a půl provozu, vnitřní vrstva nejeví žádné známky popraskání ani odlupování. Abychom mohli tuto směs v ČR prodávat, musí splňovat tato kritéria: a) nehořlavost b) odolnost vůči působení spalin c) nasákavost do 20 % d) mrazuvzdornost. Zatřídění dle ČSN 73 4201 jako ochranné pouzdro. Na vymazání komínu poskytujeme záruku 10 let, pokud je provedeno námi certifikovanou a proškolenou firmou.

Na jakém principu je založena přilnavost, trvanlivost, pevnost a současně pružnost hmoty apod. ?

Směs obsahuje skelná vlákna a další přísady, které jsou součástí výrobního tajemství.