Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorPostup vymazávání

Vymazávání komínů

Klasické zděné komíny, ke kterým jsou připojeny spotřebiče na tuhá paliva – dřevo, uhlí, pelety, jsou v důsledku průchodu spalin a působením kondenzačních par vystaveny velké míře opotřebení. Cihly a malta se postupně rozpadají a drolí, a tak se komín stává netěsným, je omezena jeho funkčnost a spaliny (hlavně CO) mohou nepozorovaně vnikat do obytných prostor, kde jsou velkým nebezpečím pro zdraví a život osob.
Prohlídka komínu

Před započetím samotné renovace je nutné komín prohlédnout inspekční kamerou, zbavit usazenin a dehtu, odstranit vydrolenou maltu a řádně vyčistit. Následně se na dno komínu spustí speciální ohebná hřídel opatřená řetězovou hlavou, která je poháněná silnou AKU vrtačkou.
Čištění komínu

Za použití hřídele s řetězovou hlavou se od spodní části komínu provede pečlivé oklepání a vydrolení ložných a styčných spár uvnitř komínu, které budou následně sloužit jako “zámky” k dokonalému přilnutí směsi Scancoat.
Příprava na vymazávání komínu

Na vrchol komínu (komínovou hlavu) se umístí stojan s navijákem. Na ocelové lanko se připevní speciální vypuštěná tlaková ucpávka, která se spustí na dno komínu. K ucpávce je připojena tlaková hadice vedoucí přes regulátor tlaku ke kompresoru.
Přidávání směsi Scanscoat

Po dosažení spodní části komínu je vypuštěná ucpávka natlakována. Jakmile tlak uvnitř ucpávky dosáhne potřebných hodnot, začne se za postupného přidávání směsi SCANCOAT táhnout ucpávka nahoru. Směs SCANCOAT zůstává stále na vrchní části ucpávky, jejíž tlak nepřetržitě hlídá a vyrovnává tlakový regulátor tak, aby byla zajištěna vysoká třecí síla. Právě vysoká třecí síla je důležitá z důvodu správného zatlačení směsi SCANCOAT do ložných i styčných spár uvnitř komínu.
Hotový vymazaný komín

Celý postup vymazání se min. 2 x opakuje, z důvodu vytvoření hladké vnitřní vrstvy a naprosto spolehlivého utěsnění vnitřku komínu. Během 48 hodin od vymazání komínu dojde k vytvrdnutí směsi SCANCOAT, která na spárách uvnitř komínu vytvoří ochranné pouzdro a prodlouží tak životnost vašeho zděného cihlového komínu.


Máte zájem o vymazání Vašeho komínu ?

Pokud Vás zaujal tento způsob renovace starých cihlových komínů a chcete si jej také objednat, volejte na tel: +420 723 388 372 nebo vyplňte tento formulář na stránkách našeho kominictví Radotín.