Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorKdy nelze Vymazat
Před vymazáním komínů

Před každým vymazáním jednovrstvého cihlového komínu je zapotřebí vždy zajistit následující:

 • nejmenší dovolenou vzdálenost 50 mm (t.j. vzduchová mezera) hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště  – bezpečné umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty (dle čl. 6.5.5 ČSN 73 4201:2010)
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
 • volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
 • vyhovující stavebně technický stav komína / celého komínového tělesa dle NV č. 91/2010 Sb.


Kdy nelze komín vymazat?

Pojďme si říci kdy není možné komínový průduch (jednovrstvý cihlový komín) vymazávat a musí se použít alternativní způsob opravy například vložkování komínu.

 • je z vnější strany silně zadehtovaný – spáry jsou prosáklé dehtem
 • je zhotoven z dutinových cihel
 • je opatřen cementovou nebo keramickou vložku, kterou nelze bez vybourání odstranit
 • sousední komínové průduchy jsou ve svislé části propojeny
 • příčka (cihly a spáry) mezi sousedními komínovými průduchy není pevná a celistvá

Výhody vymazaného komínu

Co vymazání – obnova cihlového jednovrstvého zděného komínu přinese:

 • opravu vnitřních ložných a styčných spár
 • zachování plochy / průřezu komínového průduchu
 • vymazáním všech spár dojde k zajištění těsnosti komínového průduchu pro pevné palivo
 • zlepšení komínového tahu
 • šetrnou technologii bez narušení zdiva a bourání a zadívání dodatečných otvorů
 • Možnost kombinace vymazání a renovace horní části komína s tvárnicemi scancore (www.kominy-scancore.cz) G0 nebo G2 – výška bez kotvení do 1,75m a Double Block – armovaná pemzobetonová tvárnice s vložkou.


Kdy komín vyvložkovat?

Jestli, že je možné vložit do komína bez frézování cihlového průduchu pro zvětšení jeho průměru nerezovou (AK) vložku (o síle AK plechu 1mm – pevná vložka nebo komínovou vložku ohebnou FLEX) o shodném průměru jako je průměr spalinového hrdla připojeného nebo plánovaného spotřebiče paliv – rádi Vám vložkování kvalitním AK materiálem provedeme.

Provádíme i frézování a následné vložkování komínu AK vložkou – svislé části spalinové cesty.


Máte zájem o vymazání Vašeho komínu ?

Pokud Vás zaujal tento způsob renovace starých cihlových komínů a chcete si jej také objednat, volejte na tel: +420 723 388 372 nebo vyplňte tento formulář na stránkách našeho kominictví Radotín.